Maes parcio traeth Barkby, Prestatyn

Traeth Barkby yw’r traeth dwyreiniol pellaf o fewn yr awdurdod ac mae’n gartref i Glwb Hwylio Prestatyn

Mae Traeth Barkby yn fwrlwm o weithgareddau ar gyfer cychod ac yno fe welwch Glwb Hwylio Prestatyn a llithrfa lansio cychod. Rydym yn cynghori pobl i beidio â nofio yn yr ardal hon oherwydd bod cychod yn cael eu lansio yno yn enwedig wrth ymyl y llithrfa. Fodd bynnag, mae’r darn hir hwn o draeth tywodlyd yn berffaith ar gyfer cael picnic, chwarae neu i ymweld â Gwarchodfa Natur Leol Twyni Gronant. I’r dwyrain o’r llithrfa a’r clwb hwylio mae ardal sy’n croesawu cŵn yn dechrau eto.

Mae Traeth Barkby yn fwrlwm o weithgareddau ar gyfer cychod ac yno fe welwch Glwb Hwylio Prestatyn a llithrfa lansio cychod. Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio llithrfeydd a lansio cysylltwch ag Adran yr Harbwr ar 01824 708400.

Ni chaniateir nofio yn yr ardal hon oherwydd bod cychod yn defnyddio’r llithrfa, ond mae’r traeth yn lle perffaith i fwynhau’ch hun, codi castell tywod neu fwynhau’r tywydd. I’r dwyrain o’r llithrfa a’r clwb hwylio mae ardal sy’n croesawu cŵn yn dechrau eto.

CŴN AR EIN TRAETHAU
DA AR GYFER

CYFLEUSTERAU

Toiledau cyhoeddus
Maes Parcio
Clwb Hwylio Prestatyn

ORIEL
LLEOLIAD

Barkby Ave,
Prestatyn
LL19 7HW

GWEITHGAREDDAU

Clwb Hwylio Prestatyn – edrychwch ar eu gwefan am fwy o fanylion

COSTAU

Parcio am Ffi

AMSEROEDD AGOR

Mae’r clwb hwylio ar agor trwy gydol y flwyddyn heb unrhyw gyfyngiadau.

HYGYRCHEDD

Mynedfeydd ar gyfer cadeiriau olwyn i’r promenâd, llithrfeydd at ymyl y traeth.