Canolfan Hamdden Corwen

Sesiynau Chwarae Meddal.

Mae cyfleusterau gwych Canolfan Hamdden Corwen yn cynnwys ein pwll nofio 20m, campfa gydag offer llawn, cae 3G ac ardaloedd newid. Rydym yn cynnig amrediad o weithgareddau ar gyfer unigolion o bob oed, teuluoedd a grwpiau cymunedol.

Mae gan ein pwll dymheredd cynnes a phen bas sy’n ddelfrydol i fabanod, plant bach a nofwyr newydd. Rydym yn cynnig sesiynau Babanod Dŵr a sesiynau Rhiant a Phlentyn, yn ogystal â nofio teuluol.  Hefyd gallwch logi ein pwll ar gyfer partïon pen-blwydd.  Gweler isod am fanylion.

Partïon Pen-blwydd
Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Sportzone
Ydych chi’n cael trafferth meddwl am weithgareddau i’r plant wneud dros yr haf? Beth am gadw lle iddynt yn ein Hardal Chwaraeon?

Gwersi Nofio
Mae Hamdden Sir Ddinbych yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o wersi nofio i blant o 3 oed ymlaen – am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan 

DA AR GYFER

Indoor Play FacilitiesDisabled Facilities including Parking Car Parking Baby Friendly Sports Facilities Swimming

Gwersi Nofio
Ardalchwaraeon
CYFLEUSTERAU

Ardal i Wylwyr y Pwll
Pwll nofio
Ystafell Ffitrwydd
Cae pob tywydd
Cyfleusterau Rhieni a Newid Clytiau
Parcio am Ddim
Parcio i’r Anabl
Cyfleusterau Newid i'r Anabl

ORIEL
LLEOLIAD

Corwen Leisure Centre,
Carrog Road,
Corwen, LL21 9RW

GWEITHGAREDDAU

Sesiynau Chwarae Meddal
Pwll nofio
Gwersi Nofio
Ardalchwaraeon
5-bob-ochr

COSTAU

Cysylltwch â’r ganolfan

AMSEROEDD AGOR

Ffoniwch y ganolfan am fanylion.

HYGYRCHEDD

Cyfleusterau Rhieni a Newid Clytiau
Mae cyfleusterau rhieni a newid clytiau ar gael

Cyfleusterau Newid i’r Anabl
Cyfleusterau newid a chawodydd ar y llawr gwaelod.

Parcio i’r Anabl
Mae digonedd o leoedd parcio ar gael i bobl anabl