Canolfan Hamdden Dinbych

Ydych chi’n mwynhau nofio?  Dewch i ganfod beth sydd gan bwll nofio Dinbych i’w gynnig.

Mae cyfleusterau gwych Canolfan Hamdden Dinbych yn cynnwys pwll nofio, campfa gydag offer llawn, stiwdio a chae pob tywydd.  Rydym yn cynnig amrediad enfawr o weithgareddau ar gyfer unigolion o bob oed, teuluoedd a grwpiau cymunedol.

Yn y pwll mae gennym ni ben bas sy’n ddelfrydol i fabanod, plant bach a nofwyr newydd. Rydym yn cynnig sesiynau rhiant a phlentyn a nofio teuluol ac fe allwch chi hefyd logi ein pwll ar gyfer partïon pen-blwydd.

Am fwy o wybodaeth ac i weld yr amserlen, ewch i’n gwefan

Partïon Pen-blwydd
Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Sportzone
Ydych chi’n cael trafferth meddwl am weithgareddau i’r plant wneud dros yr haf? Beth am gadw lle iddynt yn ein Hardal Chwaraeon?

Gwersi Nofio
Mae Hamdden Sir Ddinbych yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o wersi nofio i blant o 3 oed ymlaen – am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan 

DA AR GYFER

Ardalchwaraeon
sportzone
CYFLEUSTERAU

Pwll nofio
Ystafell Ffitrwydd
Cae pob tywydd
Cyfleusterau Rhieni a Newid Clytiau
Parcio am Ddim
Mynediad i bobl anabl
Ardal loceri
Ardal eistedd i wylwyr
Parcio i’r Anabl
Cyfleusterau Newid i'r Anabl

ORIEL
LLEOLIAD

Denbigh Leisure Centre
Clwyd Avenue, Denbigh. LL16 3HB

GWEITHGAREDDAU

Gwersi Nofio
Sesiynau Lonydd Cyhoeddus / Nofio Cyhoeddus
Nofio i Deuluoedd
Dosbarthiadau
Partïon Pen-blwydd
Sesiynau nofio i bobl anabl
Dosbarthiadau ffitrwydd Erobeg Dŵr
Sesiynau Rhieni a Phlant Bach
Parti Pwll (Archebion Pen-blwyddi / Llogi Preifat)
Ymarfer Corff yn y Dŵr i Ferched Beichiog
Nofio i Oedolion

AMSEROEDD AGOR

Mae amserlen y pwll nofio ar y wefan

HYGYRCHEDD

Parcio i’r Anabl
Mae digonedd o leoedd parcio ar gael i bobl anabl.

Cyfleusterau Newid i’r Anabl
Cyfleusterau newid a chawodydd ar y llawr gwaelod.

COSTAU

Cysylltwch â’r ganolfan