Canolfan Hamdden Llangollen

Sesiwn Amser Hwyl i blant 0-6 oed.

Fel rhan o’n sesiynau chwarae meddal rydym yn darparu amrediad o offer chwarae meddal ar thema’r fferm a fydd wrth fodd y plant. Mae gennym amrediad o bosau jig-so, llithrennau ac offer meddal a hynny i gyd o fewn ardal sy’n cynnwys matiau. Hefyd mae yna ddetholiad o feiciau tair olwyn a cheir bach i blant chwarae â nhw, yn ogystal â chastell neidio.

Mae cyfleusterau Canolfan Hamdden Llangollen yn cynnwys campfa gyda’r offer llawn, neuadd chwaraeon a chae pob tywydd. Rydym yn cynnig amrediad o weithgareddau ar gyfer unigolion o bob oed, teuluoedd a grwpiau cymunedol.

Caiff sesiynau chwarae meddal i blant hyd at 6 oed eu cynnal yng Nghanolfan Hamdden Llangollen yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae gennym gastell neidio gwych a fydd wrth fodd y plant ac amrediad gwych o offer chwarae meddal. Hefyd mae yna ddetholiad o geir bach a sgwteri i’r plant chwarae â nhw. Caiff sesiynau eu cynnal fel arfer ar ddydd Mawrth a dydd Iau ac nid oes rhaid i chi archebu lle ymlaen llaw, ond edrychwch ar ein gwefan i gael y manylion yn llawn a chadarnhad o’r amserlen.

Gwersi Nofio
Cofrestrwch eich plentyn mewn rhaglen wersi nofio heddiw a’u helpu i fagu hyder a gwella eu sgiliau nofio.

Ar gyfer y rheiny sydd eisiau dechrau nofio, rydym yn cynnig gwersi nofio ar gyfer pob grŵp oedran o 3 oed hyd at Oedolion.

Mae ein gwersi nofio yn dilyn Cynllun Dysgu Nofio Cymru, lle gall plant 3 oed a hŷn ddechrau gyda’r gwobrau Sblash, cyn cymryd rhan mewn 8 ton o wersi unwaith y byddant yn 4 oed.
Mae amrywiaeth o wersi nofio dwyieithog ar gael yn Sir Ddinbych.

Mae’r gwersi nofio eraill yn cynnwys:

  • Gwersi Achub Bywyd
  • Pobl ifanc gydag Anableddau
  • Gwersi i Oedolion
  • Sesiynau Rhieni a Phlant Bach
  • Babanod y Dŵr

Mae pob un o’n sesiynau nofio am ddim i unrhyw un sydd wedi cofrestru ar raglen o wersi nofio. Gallwch lawrlwytho amserlen nofio i ddarganfod pryd y cynhelir sesiynau nofio cyhoeddus, a ble mae’r gwersi’n digwydd.

Gweithgareddau Chwaraeon Tîm
P’un a ydych yn chwarae fel grŵp, tîm neu glwb, gellir addasu ein Neuadd Chwaraeon ar gyfer ystod amrywiol o weithgareddau, gan gynnwys Badminton, 5 bob ochr, Pêl-rwyd a Chriced.

Mae’r clybiau canlynol yn defnyddio’r ganolfan hefyd – Clwb Taekwondo Llangollen, Dawnsio Stryd, Clwb Badminton Llangollen a Chlwb Pêl-droed Ieuenctid Llangollen.

DA AR GYFER

Gwersi Nofio
CYFLEUSTERAU

Cae pob tywydd
Campfa
Neuadd Chwaraeon
Ystafelloedd Newid
Parcio am Ddim
Cyfleusterau Rhieni a Newid Clytiau
Parcio i’r Anabl

Cyfleusterau Newid i'r Anabl
Cyfleusterau Chwarae Meddal

ORIEL
LLEOLIAD

Llangollen Leisure Centre
Dinbren Road, Llangollen, Denbighshire, LL20 8TG

GWEITHGAREDDAU

Sesiynau Funtime
Badminton
5 a Side
Pêl-rwyd
Criced
Nofio i Deuluoedd
Gwersi Nofio

COSTAU

Cysylltwch â’r ganolfan

AMSEROEDD AGOR

10am – 1pm fel arfer

HYGYRCHEDD

Cyfleusterau Newid i’r Anabl
Cyfleusterau newid a chawodydd ar y llawr gwaelod.

Parcio i’r Anabl
Mae digonedd o leoedd parcio ar gael i bobl anabl.