Canolfan Hamdden Nova Prestatyn

Cyfleusterau a gweithgareddau gwych i’r teulu cyfan.

Mae cyfleusterau gwych Nova, Prestatyn yn cynnwys ein pwll nofio, pwll sblasio, ystafell ffitrwydd fodern, stiwdios, caffi ac ardal antur chwarae meddal dan do. Mae’r cyfleuster yn cynnig amrediad enfawr o weithgareddau ar gyfer unigolion o bob oed, teuluoedd a grwpiau cymunedol.

Mae ein hardal Chwarae Antur dan do yn dri llawr gyda thema glan y môr ac mae’n cynnwys adran llawn hwyl i blant bach gyda llawer o flociau a siapiau meddal yn ogystal â llithren plant bach. Mae’r brif ardal yn cynnwys dwy lithren anhygoel, peli siglo, mynydd rhaff a her y tŵr dringo sydd ar ffurf goleudy! Mae’r ardal Chwarae Antur ar gael ar gyfer partïon pen-blwydd, gweler isod am fanylion.

Yn y pyllau mae ein hamserlen yn cynnwys nifer o weithgareddau dŵr sy’n llawn hwyl, gan gynnwys Babanod Dŵr, Rafftiau a Theganau wedi’u Chwythu, nofio i’r teulu a sesiynau rhiant a phlentyn.

Am fwy o wybodaeth ac i weld yr amserlen, ewch i’n gwefan

Partïon Pen-blwydd
Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Gwersi Nofio
Mae Hamdden Sir Ddinbych yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o wersi nofio i blant o 3 oed ymlaen – am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan 

DA AR GYFER

Car Parking Disabled Facilities including Parking Baby Friendly Sports Facilities Swimming Parties

CYFLEUSTERAU

Pwll sblasio
Pwll Dysgwyr
Campfa
Stiwdio
Man Chwarae
Caffi
Mynediad at y Traeth
Ardal i Wylwyr y Pwll

Cyfleusterau Newid i'r Anabl
Parcio i’r Anabl
Parcio

ORIEL
LLEOLIAD

NOVA PRETATYN
Beach Road West, Prestatyn, LL19 7EY

GWEITHGAREDDAU

Gwersi Nofio
Campfa
Campfa Dosbarthiadau

Chwarae Antur
Partïon Pen-blwydd

COSTAU

Cysylltwch â’r ganolfan

AMSEROEDD AGOR

School holidays and weekends:
900am - 1.00pm
11.30am - 3.30pm
2.00pm - 6.00pm
Café & Bar
9.30am-6.00pm

HYGYRCHEDD

Cyfleusterau Newid i’r Anabl
Cyfleusterau newid hygyrch a thoiledau gyda loceri sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn

Parcio i’r Anabl
Mae digonedd o leoedd parcio ar gael i bobl anabl.

Pwll nofio
Mae gan y pwll offer codi a throsglwyddo symudol i ganiatáu mynediad rhwydd i mewn i’r pwll.

Mynediad at chwarae
Cynigir cyfleoedd chwarae synhwyraidd a chorfforol.

Mynediad i ofalwyr
Ni chodir tâl ar ofalwyr sy’n dod gyda defnyddwyr anabl er mwyn eu cynorthwyo ag unrhyw un o’n gweithgareddau.

Cŵn
Coedwigoedd a llwybrau cerdded