Canolfan Hamdden Rhuthun

Ardal Chwarae Meddal ar thema’r Fferm a Chastell Gwynt yn addas i blant 8 oed neu’n iau.

Mae cyfleusterau gwych Canolfan Hamdden Rhuthun yn cynnwys ein pwll nofio sydd newydd ei adnewyddu, campfa gydag offer llawn, stiwdio ac ardaloedd newid wedi eu huwchraddio. Rydym yn cynnig amrediad enfawr o weithgareddau ar gyfer unigolion o bob oed, teuluoedd a grwpiau cymunedol.

 

Yn ein sesiynau chwarae meddal rydym yn darparu amrediad o offer chwarae meddal ar thema’r fferm a fydd wrth fodd y plant.  Mae gennym amrediad o bosau jig-so, llithrennau ac offer meddal a hynny i gyd o fewn ardal sy’n cynnwys matiau. Hefyd mae yna ddetholiad o feiciau tair olwyn a cheir bach i blant chwarae â nhw, yn ogystal â chastell neidio. Yn ystod y penwythnosau rydym yn cynnig sesiynau chwarae meddal agored ac mae’r offer ar gael hefyd i’w logi ar gyfer partïon pen-blwydd. Gweler y ddolen isod am fwy o fanylion.

 

Yn y pwll mae gennym ni ben bas sy’n ddelfrydol i fabanod, plant bach a nofwyr newydd. Rydym yn cynnig sesiynau rhiant a phlentyn a nofio teuluol ac fe allwch chi hefyd logi ein pwll ar gyfer partïon pen-blwydd.

Partïon Pen-blwydd
Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth 

Sportzone
Ydych chi’n cael trafferth meddwl am weithgareddau i’r plant wneud dros yr haf? Beth am gadw lle iddynt yn ein Hardal Chwaraeon?

Gwersi Nofio
Mae Hamdden Sir Ddinbych yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o wersi nofio i blant o 3 oed ymlaen – am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan 

DA AR GYFER

 

Gwersi Nofio
Sportzone
CYFLEUSTERAU

Chwarae medda
Pwll nofio
Ystafell Ffitrwydd
Cae pob tywydd
Cyfleusterau Rhieni a Newid Clytiau
Parcio Am Ddim
Ardal i Wylwyr y Pwll
Parcio i’r Anabl
Cyfleusterau Newid i'r Anabl

ORIEL
LLEOLIAD

Canolfan Hamdden Rhuthun
Mold Road, Ruthin, LL15 1EG

GWEITHGAREDDAU

Pwll nofio
Gwersi Nofio
Clwb Nofio
Sesiynau i Deuluoedd
Partïon Pen-blwydd
Parent and Baby Sessions
Chwarae meddal

COSTAU

Cysylltwch â’r ganolfan

AMSEROEDD AGOR

Sesiynau Agored i’r Cyhoedd
Dydd Sadwrn 9:45 – 11:15 a dydd Sul 9:00 – 10:30

Sesiynau Parti y gellir eu harchebu
Dydd Sadwrn 11:30 – 13:00
Dydd Sadwrn 13:30 – 15:00
Dydd Sul 11:00 – 12:30

HYGYRCHEDD

Cyfleusterau Newid i’r Anabl
Cyfleusterau newid a chawodydd ar y llawr gwaelod.

Parcio i’r Anabl
Mae digonedd o leoedd parcio ar gael i bobl anabl.