Canolfan Hamdden y Rhyl

Cyfleusterau a gweithgareddau gwych i’r teulu cyfan.

Mae’r cyfleusterau sydd newydd eu hadnewyddu yng Nghanolfan Hamdden y Rhyl yn cynnwys ein prif bwll nofio a’r pwll dysgu, campfa gydag offer llawn, stiwdios ac ardaloedd newid wedi eu huwchraddio’n llawn. Rydym yn cynnig amrediad enfawr o weithgareddau ar gyfer unigolion o bob oed, teuluoedd a grwpiau cymunedol.

Mae ein sesiynau chwarae meddal ar y penwythnos ar gyfer plant hyd at 6 mlwydd oed.  Mae gennym ni gastell neidio gwych a fydd wrth fodd plant, ac amrediad eang o offer a all ddiddanu hyd yn oed y plant mwyaf egnïol!

Yn y pyllau mae ein hamserlen yn cynnwys nifer o weithgareddau dŵr sy’n llawn hwyl, fel y Trac Chwyth Witbit AquaTrack, nofio i’r teulu a sesiynau rhiant a phlentyn.  Mae ein pwll dysgu yn ddelfrydol ar gyfer babanod, plant bach a nofwyr newydd.

Mae ein holl offer chwarae meddal ar gael ar gyfer partïon pen-blwydd ac rydyn ni hefyd yn cynnig partïon pwll.  Gweler y ddolen isod am fwy o fanylion.

Am fwy o wybodaeth ar ein hamserlen ewch i’n gwefan

Partïon Pen-blwydd
Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Sportzone
Ydych chi’n cael trafferth meddwl am weithgareddau i’r plant wneud dros yr haf? Beth am gadw lle iddynt yn ein Hardal Chwaraeon?

Gwersi Nofio
Mae Hamdden Sir Ddinbych yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o wersi nofio i blant o 3 oed ymlaen – am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan

DA AR GYFER

Gwersi Nofio
Sportszone
CYFLEUSTERAU

Chwarae meddal
Pwll nofio
Pwll Dysgwyr
Campfa
Campfa Ymarferol
Stiwdio Feicio i Grwpiau
Stiwdio
Neuadd Chwaraeon
Campfa
Cae pob tywydd
Parcio am Ddim
Parcio i’r Anabl
Cyfleusterau Newid i'r Anabl
Ardal i Wylwyr y Pwll

ORIEL
LLEOLIAD

Rhyl Leisure Centre
Grange Road, Rhyl, LL18 4BY

GWEITHGAREDDAU

Chwarae meddal
Nofio i Deuluoedd
Gwersi Nofio
Partïon Pen-blwydd
Sesiynau Rhieni a Phlant Bach
Sesiynau Dysgu Beicio ‘Balanceability’
Campfa
Dosbarthiadau Ffitrwydd
Pêl-droed
Pêl-rwyd
Neuadd Chwaraeon
Hoci
Pêl-fasged

COSTAU

Cysylltwch â’r ganolfan

AMSEROEDD AGOR

Dydd Llun – dydd Iau – 6.15am – 10pm
Dydd Gwener 6.15am – 9.30pm
Dydd Sadwrn 8am – 5pm
Dydd Sul 8.30am – 9pm

HYGYRCHEDD

Cyfleusterau Newid i’r Anabl
Cyfleusterau newid a chawodydd ar y llawr gwaelod.

Parcio i’r Anabl
Mae digonedd o leoedd parcio ar gael i bobl anabl.