Canolfan Hamdden Rhuthun

Canolfan Hamdden Rhuthun

Ardal Chwarae Meddal ar thema’r Fferm a Chastell Gwynt yn addas i blant 8 oed neu’n iau.

Read More

Canolfan Hamdden Y Rhyl

Canolfan Hamdden y Rhyl

Cyfleusterau a gweithgareddau gwych i’r teulu cyfan.

Read More

Canolfan Hamdden Nova Prestatyn

Canolfan Hamdden Nova Prestatyn

Cyfleusterau a gweithgareddau gwych i’r teulu cyfan.

Read More

Gallwch ganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal trwy ddefnyddio ein offeryn chwilio ar yr hafan.

Cysylltwch â Ni

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Nghanolfan Oak Tree, Ffordd Las, Rhyl LL18 2DY

Ymholiadau cyffredinol: 01745 815891

Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid
(Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 5pm)

Rhif ffôn: 01824 706000

Cyfryngau cymdeithasol
Skip to toolbar