Canolfan Hamdden Dinbych

Canolfan Hamdden Dinbych

Ydych chi’n mwynhau nofio?  Dewch i ganfod beth sydd gan bwll nofio Dinbych i’w gynnig.

Read More

Canolfan Hamdden Rhuthun

Canolfan Hamdden Rhuthun

Ardal Chwarae Meddal ar thema’r Fferm a Chastell Gwynt yn addas i blant 8 oed neu’n iau.

Read More

Canolfan Hamdden Y Rhyl

Canolfan Hamdden y Rhyl

Cyfleusterau a gweithgareddau gwych i’r teulu cyfan.

Read More

Canolfan Hamdden Nova Prestatyn

Canolfan Hamdden Nova Prestatyn

Cyfleusterau a gweithgareddau gwych i’r teulu cyfan.

Read More

Canolfan Hamdden Corwen

Canolfan Hamdden Corwen

Sesiynau Chwarae Meddal.

Read More

Traeth Splash Point Y Rhyl

Traeth Splash Point y Rhyl

Traeth yn y Rhyl sy’n croesawu cŵn.

Read More

Traeth Dwyrain Y Rhyl

Traeth Dwyrain y Rhyl

Mae gan draeth dwyrain y Rhyl statws ansawdd dŵr ‘da’ ac mae nifer o weithgareddau ar gael yno.

Read More

Traeth Canol Y Rhyl

Traeth Canol y Rhyl

Gyferbyn â phen uchaf y Stryd Fawr mae ein traeth prysuraf lle caiff pobl eu hannog i ymdrochi.

Read More

Traeth Gorllewin Y Rhyl

Traeth Gorllewin y Rhyl

Ar ochr orllewinol y Rhyl.

Read More

Traeth Ffrith Prestatyn

Traeth Ffrith Prestatyn

Mae Traeth Gorllewin Ffrith yn ymestyn o’r Cwrs Golff at fynedfa Parc Hwyl Traeth Ffrith.

Read More

Gallwch ganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal trwy ddefnyddio ein offeryn chwilio ar yr hafan.

Cysylltwch â Ni

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Nghanolfan Oak Tree, Ffordd Las, Rhyl LL18 2DY

Ymholiadau cyffredinol: 01745 815891

Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid
(Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 5pm)

Rhif ffôn: 01824 706000

Cyfryngau cymdeithasol
Skip to toolbar