Trem y grug

Trem y Grug

Read More

Traeth Splash Point Y Rhyl

Traeth Splash Point y Rhyl

Traeth yn y Rhyl sy’n croesawu cŵn.

Read More

Traeth Dwyrain Y Rhyl

Traeth Dwyrain y Rhyl

Mae gan draeth dwyrain y Rhyl statws ansawdd dŵr ‘da’ ac mae nifer o weithgareddau ar gael yno.

Read More

Traeth Canol Y Rhyl

Traeth Canol y Rhyl

Gyferbyn â phen uchaf y Stryd Fawr mae ein traeth prysuraf lle caiff pobl eu hannog i ymdrochi.

Read More

Traeth Gorllewin Y Rhyl

Traeth Gorllewin y Rhyl

Ar ochr orllewinol y Rhyl.

Read More

Traeth Ffrith Prestatyn

Traeth Ffrith Prestatyn

Mae Traeth Gorllewin Ffrith yn ymestyn o’r Cwrs Golff at fynedfa Parc Hwyl Traeth Ffrith.

Read More

Traeth Canol Prestatyn

Traeth Canol Prestatyn

Traeth Baner Las Prestatyn

Read More

Maes parcio traeth Barkby, Prestatyn

Maes parcio traeth Barkby, Prestatyn

Traeth Barkby yw’r traeth dwyreiniol pellaf o fewn yr awdurdod ac mae’n gartref i Glwb Hwylio Prestatyn

Read More

Gallwch ganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal trwy ddefnyddio ein offeryn chwilio ar yr hafan.

Cysylltwch â Ni

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Nghanolfan Oak Tree, Ffordd Las, Rhyl LL18 2DY

Ymholiadau cyffredinol: 01745 815891

Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid
(Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 5pm)

Rhif ffôn: 01824 706000

Cyfryngau cymdeithasol
Skip to toolbar