Traeth Canol Prestatyn

Traeth Baner Las Prestatyn

Y traeth canol yw’r prif draeth ym Mhrestatyn ac mae’n boblogaidd iawn gydag ymwelwyr. Mae gan y traeth, sydd tu ôl i ganolfan Nova, faner las sy’n dangos bod ansawdd y dŵr yn ardderchog.

Y traeth canol yw’r ardal a argymhellir ar gyfer nofio ym Mhrestatyn – yn ystod tymor yr haf chwiliwch am ein baneri achubwyr bywydau ar y traeth sy’n dangos lle sy’n ddiogel i nofio. Gellir cael mynediad yn hawdd at y traeth canol o feysydd parcio dwyrain a gorllewin Nova. Ni chaniateir cŵn ar y traeth rhwng mis Mai a mis Medi.

Y traeth canol yw’r prif draeth ym Mhrestatyn ac mae’n boblogaidd iawn gydag ymwelwyr. Gallwch gael mynediad at y traeth o feysydd parcio Dwyrain Nova a Gorllewin Nova. Mae achubwyr bywydau yn cael eu lleoli yn yr ardal yn ystod y tymor.

Os ydych yn bwriadu mynd i nofio, cofiwch wirio baneri’r achubwyr bywydau i weld a yw’n ddiogel a chwiliwch am y lle gorau i nofio. Os ydych yn ansicr, gallwch siarad ag achubwr bywydau a fydd yn barod i’ch helpu.

Mwy o wybodaeth am ein hachubwyr bywyd a’u horiau gwaith. Mae cyfleusterau eraill sydd ar gael ar y Traeth Canol yn cynnwys cawod allanol

CŴN AR EIN TRAETHAU
DA AR GYFER

CYFLEUSTERAU

Toiledau cyhoeddus
Cawod allanol
Caffis
Canolfan Hamdden Nova

ORIEL
LLEOLIAD

Mae’r Traeth Canol rhwng Barkby a Ffrith – y tu ôl i Nova

GWEITHGAREDDAU

Mannau chwarae dan do ac yn yr awyr agored
Nofio

COSTAU

Parcio am Ffi

AMSEROEDD AGOR

Ar agor trwy gydol y flwyddyn

HYGYRCHEDD

Mynedfeydd ar gyfer cadeiriau olwyn i’r promenâd, llithrfeydd at ymyl y traeth.