Traeth Canol y Rhyl

Gyferbyn â phen uchaf y Stryd Fawr mae ein traeth prysuraf lle caiff pobl eu hannog i ymdrochi.

Yn ystod y tymor bydd ein achubwyr bywydau yn cadw llygad arnoch i sicrhau’ch bod yn cadw’n ddiogel i mewn ac allan o’r dŵr fel y gallwch fwynhau’ch ymweliad.

Cofiwch bod y llanw yn dod i mewn ac allan!

Mae Traeth Canolog y Rhyl bellach yn gartref i weithgareddau chwaraeon y môr. Mae hyn yn cynnwys Pêl Foli a Phêl-droed Traeth yn rhad ac am ddim tra bo’r achubwyr bywyd ar ddyletswydd. Gwiriwch amseroedd y llanw i osgoi cael eich dal ar fanc tywod pan fydd y llanw’n dod i mewn. Mae cyfyngiad ar gŵn yn yr ardal hon o fis Mai tan fis Medi.

Mae achubwyr bywyd yn cael eu lleoli ar Draeth Canol y Rhyl yn ystod y tymor.

CŴN AR EIN TRAETHAU
DA AR GYFER

CYFLEUSTERAU

Toiledau cyhoeddus
Caffi
Gostyngiadau

ORIEL
LLEOLIAD

I’r gorllewin o orsaf y Bad Achub at y wal hyfforddi

GWEITHGAREDDAU

Nofio
Gostyngiadau

COSTAU

Parcio am Ffi

AMSEROEDD AGOR

N/A

HYGYRCHEDD
Rampiau i’r Traeth