Cysylltwch â ni

Gwneud Sir Ddinbych yn Gymuned sy’n Croesawu Chwarae

Manylion Cyswllt

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am unrhyw beth ar y safle hwn. Byddem yn falch hefyd o unrhyw awgrymiadau am leoedd neu gyfleusterau y gallem eu hychwanegu.

Cyngor Sir Ddinbych,,
Ffordd Wynnstay,
Rhuthun,
LL15 1YN

Ymholiadau cyffredinol: 01824 706000

Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid
(Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 5pm)

Rhif ffôn: 01824 706000

Neu cysylltwch â ni trwy ddefnyddio’r ffurflen isod

  Gallwch ganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal trwy ddefnyddio ein offeryn chwilio ar yr hafan.

  Cysylltwch â Ni

  Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
  Nghanolfan Oak Tree, Ffordd Las, Rhyl LL18 2DY

  Ymholiadau cyffredinol: 01745 815891

  Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid
  (Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 5pm)

  Rhif ffôn: 01824 706000

  Cyfryngau cymdeithasol
  Skip to toolbar