Traeth Dwyrain y Rhyl

Mae gan draeth dwyrain y Rhyl statws ansawdd dŵr ‘da’ ac mae nifer o weithgareddau ar gael yno.

Mae Traeth y Dwyrain yn ymestyn o orsaf y bad achub heibio i theatr y Pafiliwn ac ar hyd Old Golf Road ac mae ganddo hefyd ei ardal gychod ei hun ar gyfer gweithgareddau chwaraeon traeth fel barcudfyrddio, bordhwylio a chaiacio. Gallwch hefyd logi cadeiriau olwyn sy’n gallu mynd ar y traeth o’r consesiwn barcudfyrddio.

Ydych chi’n chwilio am rywbeth i’w wneud tra’r ydych ar y traeth? Mae Traeth y Dwyrain yn ymestyn o orsaf gwylwyr y glannau heibio i’r Pafiliwn ac ar hyd Old Golf Road ac mae ganddo hefyd ei ardal gychod ei hun ar gyfer gweithgareddau chwaraeon traeth fel barcudfyrddio, bordhwylio a chaiacio. Mae cyfyngiad ar gŵn ar draeth Dwyrain y Rhyl o fis Mai hyd at fis Medi.  Gallwch hefyd logi cadeiriau olwyn sy’n gallu mynd ar y traeth o’r consesiwn barcudfyrddio.

Mae Gwobr Glan y Môr wedi cael ei dyfarnu i Draeth Dwyrain y Rhyl.

CŴN AR EIN TRAETHAU
DA AR GYFER

CYFLEUSTERAU

Toiledau cyhoeddus
Ysgol broffesiynol barcudfyrddiol
Bar
Gorsaf y Bad Achub
Caffi
Bwyty
Maes Parcio
Ramp i roi mynediad i’r anabl ar y tywod

ORIEL
LLEOLIAD

O orsaf y Bad Achub heibio i theatr y Pafiliwn ac ar hyd Old Golf Road

GWEITHGAREDDAU

Dog walking eastwards

COSTAU

Parcio am Ffi

AMSEROEDD AGOR

N/A

HYGYRCHEDD

Hygyrchedd ardderchog gan gynnwys cadeiriau olwyn sy’n gallu mynd ar dywod a ramp fynediad i’r anabl