Traeth Ffrith Prestatyn

Mae Traeth Gorllewin Ffrith yn ymestyn o’r Cwrs Golff at fynedfa Parc Hwyl Traeth Ffrith.

Mae’r traeth wedi’i rannu’n ddwy ran – Dwyrain Ffrith a Gorllewin Ffrith. Dros fisoedd yr haf mae Dwyrain Ffrith yn nodi dechrau’r ardal cyfyngu ar gŵn ym Mhrestatyn.

Mae Traeth Gorllewin Ffrith yn ymestyn o’r Cwrs Golff at fynedfa Parc Hwyl Traeth Ffrith.  Mae’r mynediad llethrog o’r promenâd yn nodi’r ardal hon sy’n ei gwneud yn llawer haws i bobl gael mynediad at y traeth. Mae’r traeth hwn yn ffurfio rhan o’n hardal sy’n croesawu cŵn ac mae croeso i chi fynd â’ch ci am dro yma ar unrhyw adeg. Mae’r ardal i’r dwyrain o lithrfa Ffrith sy’n dechrau o Barc Hwyl Traeth Ffrith a heibio i Erddi’r Twr at faes parcio Gorllewin Nova yn ardal fwy poblogaidd sy’n arwain at y prif draeth yng Nghanol Prestatyn. Mae cyfyngiad ar gŵn yn Nwyrain Traeth y Ffrith o fis Mai hyd at fis Medi.

Ym mhen gorllewinol Prestatyn, mae gan Draeth y Ffrith ddau barth. Mae’r cyntaf, Traeth Gorllewin Ffrith, yn ymestyn o’r Cwrs Golff at fynedfa Parc Hwyl Traeth Ffrith. Mae’r mynediad llethrog o’r promenâd yn nodi’r ardal hon sy’n ei gwneud yn llawer haws i bobl gael mynediad at y traeth. Mae’r traeth hwn yn ffurfio rhan o’n hardal sy’n croesawu cŵn ac mae croeso i chi fynd â’ch ci am dro yma ar unrhyw adeg.

Mae’r ardal i’r dwyrain o lithrfa Ffrith sy’n dechrau o Barc Hwyl Traeth Ffrith a heibio i Erddi’r Twr at faes parcio Gorllewin Nova yn ardal fwy poblogaidd sy’n arwain at y prif draeth yng Nghanol Prestatyn. Mae cyfyngiad ar gŵn yn Nwyrain Traeth y Ffrith o fis Mai hyd at fis Medi.

CŴN AR EIN TRAETHAU
DA AR GYFER

CYFLEUSTERAU
ORIEL
LLEOLIAD

Ffrith yw’r traeth gorllewinol pellaf ym Mhrestatyn

GWEITHGAREDDAU

Cerdded cŵn tua’r gorllewin

COSTAU

N/A

AMSEROEDD AGOR

N/A

HYGYRCHEDD

Promenâd llethrog serth at ymyl y traeth