Diwrnod Chwarae 2018

Diwrnod Chwarae – diwrnod cenedlaethol chwarae a gynhelir ar ddydd Mercher cyntaf mis Awst.

Mae Diwrnod Chwarae 2018 yn dathlu hawl plant i chwarae, ac mae’n ymgyrch sy’n amlygu pwysigrwydd chwarae ym mywydau plant.  Cynhelir y Diwrnod Chwarae ar 1 Awst 11am tan 3pm ar Feysydd Chwarae Christchurch, ger Canolfan Oaktree.

Bydd hwn yn ddiwrnod gwych i’r teulu cyfan a bydd yn cynnwys:

 • Adeiladu lle cuddio
 • Celf a chrefft
 • Chwarae Anniben
 • Dinas Bocs Cardbord
 • Gwisgoedd
 • Ysgolion Coedwig
 • Sgiliau Syrcas
 • Gwersyll Hyfforddiant Ninja
 • Soccerama
 • Peintio
 • Chwarae â dŵr
 • Gwneud bathodynnau
 • Gwneud blychau adar
 • Gemau enfawr a llawer, llawer mwy
DA AR GYFER

GWEITHGAREDDAU

Cliciwch yma i weld poster Diwrnod Chwarae 2018

COSTAU

Am ddim i’r teulu cyfan

ARMSEROEDD

1 Awst, 11am tan 3pm

HYGYRCHEDD

Cyfleusterau Newid i’r Anabl
Cyfleusterau newid a chawodydd ar y llawr gwaelod.

Parcio i’r Anabl
Mae digonedd o leoedd parcio ar gael i bobl anabl.