Harbwr Y Rhyl

Mae Harbwr y Rhyl ar arfordir Gogledd Cymru wedi’i adnewyddu’n sylweddol sydd wedi gwella’r cyfleusterau sydd ar gael.

Mae Harbwr y Rhyl wedi cael ei adnewyddu’n sylweddol sydd wedi gwella’r cyfleusterau sydd ar gael yn fawr.  Adeiladwyd parc cychod newydd ynghyd â llithrfa lansio newydd, pontŵn a wal y cei.  Mae pont feicio / gerdded Pont y Ddraig yn drawiadol ac yn werth ei gweld.  Agorwyd y bont ym mis Hydref 2013 ac mae’n cau’r bwlch ar Lwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 5, sydd ar hyd arfordir Gogledd Cymru.  Mae’r llwybr yn darparu mynediad heb draffig at ‘Lwybr Arfordir Cymru’ ynghyd â chyfleusterau newydd yr harbwr.  Mae’r bont yn agor er mwyn galluogi cychod i fynd i mewn ac allan o’r harbwr ac mae’n cael ei gweithredu o swyddfa’r harbwr yn adeilad newydd y cei.  Beth am fynd ar eich beic dros y bont newydd i weld yr holl gyfleusterau sydd ar gael, derbyn gwasanaeth ar gyfer eich beic yn y Ganolfan Feicio neu ymlacio yng Nghaffi’r Ganolfan.

DA AR GYFER

ORIEL
CYFLEUSTERAU

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

HYGYRCHEDD

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

LLEOLIAD

Hortons Nose lane,
Rhyl LL18 5AX,
United Kingdom

GWEITHGAREDDAU

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

COSTAU

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

AMSEROEDD AGOR

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.