Llyn Morol y Rhyl

Hwylio, canŵio, sgïo dŵr, tonfyrddio, glinfyrddio i’r rhai ohonoch sy’n ddigon mentrus.

Hwylio, canŵio a sgïo dŵr yw rhai o’r gweithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt yn ein Llyn Morol sydd wedi ennill gwobrau a dyma’r unig lyn dŵr hallt yng Ngogledd Cymru. Mae’r Llyn Morol yn gronfa ddŵr 12 hectar o law dyn, ger aber Afon Clwyd gyferbyn â Harbwr y Rhyl.

Os nad ydych yn rhy hoff o wlychu, beth am fynd am dro o amgylch y Llyn ar ein Llwybr Amgylcheddol newydd, lle gallwch chi ryfeddu ar rywfaint o fywyd gwyllt, neu, beth am daith ar y Rheilffordd Fach sy’n cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth Cadwraeth Stêm y Rhyl – y rheilffordd hynaf o’i math ym Mhrydain!  Mae tiroedd y Llyn Morol ar agor trwy gydol y flwyddyn, felly gallwch fynd am dro hamddenol ar unrhyw adeg, neu os ydych yn dod â’r plant, mae dwy ardal chwarae awyr agored, un i’r plant iau ac un i blant ychydig yn hŷn. Gallwch barcio ar y safle.

Mae’r clybiau canlynol yn weithredol o’r Llyn Morol:

  • Clwb Sgïo Dŵr Ocean Beach
  • Rheilffordd Fach y Rhyl
  • Cadetiaid Môr y Rhyl
  • Clwb Hwylio y Rhyl

Os hoffech archebu’r Llyn Morol ar gyfer clwb, gallwch ffonio 01824 708400 neu e-bostio rhyl.harbour@denbighshire.gov.uk

Mae tiroedd y Llyn Morol ar agor trwy gydol y flwyddyn, felly gallwch fynd am dro hamddenol ar unrhyw adeg, neu os ydych yn dod â’r plant, mae dwy ardal chwarae awyr agored, un i’r plant iau ac un i blant ychydig yn hŷn.

Am fwy o wybodaeth ewch i http://marinelake.denbighshireleisure.co.uk/

DA AR GYFER

ORIEL
CYFLEUSTERAU

Llyn Morol y Rhyl yw’r unig lyn dŵr hallt yng ngogledd Cymru. Mae’r Llyn Morol yn gronfa ddŵr 12 hectar o law dyn, ger aber Afon Clwyd.

HYGYRCHEDD

Parcio i’r Anabl
Mae digonedd o leoedd parcio ar gael i bobl anabl.

LLEOLIAD

Wellington Road
Rhyl
LL18 1AQ

GWEITHGAREDDAU

Dyma rai o’r gweithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt yn y Llyn Morol.

Hwylio
Bordhwylio
Canŵio
Sgïo Dŵr
Tonfyrddio
Glinfyrddio
Nofio Dŵr Agored

COSTAU

Trwydded Diwrnod – £8

Trwydded yr Haf (Ebrill i Hydref)
£75 am y cwch cyntaf
£10 am bob cwch ychwanegol

Trwydded y Gaeaf (Tachwedd i Ionawr)
£30 am y cwch cyntaf, £10 am bob cwch ychwanegol

Trwydded Flynyddol
£90 am y cwch cyntaf
£15 am bob cwch ychwanegol

AMSEROEDD AGOR

Mae tiroedd y Llyn Morol ar agor trwy gydol y flwyddyn, felly gallwch fynd am dro hamddenol ar unrhyw adeg, neu os ydych yn dod â’r plant, mae dwy ardal chwarae awyr agored, un i’r plant iau ac un i blant ychydig yn hŷn.

Mae’r Llyn Morol yn gweithredu dwy amserlen er mwyn ateb gofynion gwahanol ddefnyddwyr. Dysgwch fwy yn y ddogfen isod.

Amserlen y Llyn Morol