Traeth Splash Point y Rhyl

Traeth yn y Rhyl sy’n croesawu cŵn.

Splash Point yw ein traeth sy’n croesawu cŵn a gallwch fynd â’ch cŵn am dro yno unrhyw bryd. Mae mynediad ar gael i’r traeth ar bwyntiau penodol gan fod waliau’r môr yn eithaf uchel rhwng y traeth a’r prom. Os ydych yn mynd â’ch ci ar y traeth ar Old Golf Road, ewch i’r dwyrain (tuag at Prestatyn) ac yno cewch filltiroedd o draeth di-gyfyngiad

GOOD FOR

CYFLEUSTERAU
ORIEL
LLEOLIAD

Splashpoint is the East end of Rhyl Central beach

GWEITHGAREDDAU

Cerdded cŵn tua’r dwyrain

COSTAU

N/A

AMSEROEDD AGOR

N/A

HYGYRCHEDD

Mae llanw uchel yn gorchuddio’r traeth felly mae mynediad yn gyfyngedig