Sesiynau Chwarae Mynediad Agored yr Haf

Mae sesiynau galw heibio yn cael eu trefnu bob wythnos i ddarparu gweithgareddau bach mewn amgylchedd hamddenol gyda phwyslais ar hwyl.

Gall darpariaeth chwarae mynediad agored fod yn ddarpariaeth barhaol neu byrdymor mewn amryw o leoliadau gydag adeiladau neu ddim, gan gynnwys canolfannau chwarae, meysydd chwarae antur, cynlluniau chwarae a pharciau.

Er bod y term Mynediad Agored yn berthnasol i ddarpariaeth gofrestredig i blant dan wyth oed, mae’r ddarpariaeth hon yn darparu ar gyfer ystod oedran eang fel arfer gan gynnwys plant dros saith oed.

Pwrpas y ddarpariaeth yw darparu cyfleoedd chwarae i blant gan staff yn absenoldeb eu rhieni. Nid yw symudiad y plant yn cael ei gyfyngu, oni bai fod materion diogelwch yn mynnu hynny ac nid ydynt yn cael eu hatal rhag mynd a dod fel y dymunant. Mae plant yn cael rhyddid i ddewis yr ystod o weithgareddau chwarae y maent yn dymuno eu gwneud a gyda phwy y maent yn chwarae.

DA AR GYFER

GWEITHGAREDDAU
COSTAU
AMSEROEDD AGOR
HYGYRCHEDD

Cyfleusterau Newid i’r Anabl
Cyfleusterau newid a chawodydd ar y llawr gwaelod.

Parcio i’r Anabl
Mae digonedd o leoedd parcio ar gael i bobl anabl.