Traeth Gorllewin y Rhyl

Ar ochr orllewinol y Rhyl.

Mae harbwr y dref ar ochr orllewinol y Rhyl o The Harbour at The Village. Rydym yn annog pobl i beidio â nofio ger yr harbwr gan fod cychod yn mordwyo i mewn ac allan yno ac mae Afon Clwyd yn llifo’n gyflym yma a gallai hynny roi pobl mewn perygl neu eu hysgubo i’r môr.

Fodd bynnag yn nes i lawr tuag at The Village mae lle delfryfol i badlo. Gyda man chwarae i blant, mae’r traeth hwn yn berffaith am ddiwrnod allan yn codi cestyll tywod, padlo a thorheulo, ond cofiwch eich eli haul! Mae cyfyngiad ar gŵn yn yr ardal hon o fis Mai tan fis Medi.

dogs on our beaches
DA AR GYFER

Outdoor Facilities Disabled Facilities including Parking Car Parking Access to Clean Sand

CYFLEUSTERAU
ORIEL
LLEOLIAD

Bastion Rd
Prestatyn
LL19 7ET

GWEITHGAREDDAU
COSTAU
AMSEROEDD AGOR
HYGYRCHEDD